Veřejné stavby

Svět je ve stále větším pohybu a potřebuje tak stále více komunikací. Na zakázku postavíme silnici, parkoviště, chodník, most, propustek, podchod pro pěší. Jakoukoli podobnou stavbu opravíme či zrekonstruujeme. Česko je protkáno vodními toky a nádržemi, zejména rybníky. Díky našim strojům je umíme odbahnit, zbudovat či opravit jejich koryta a hráze. Zmodernizujeme požární nádrže. Jsme také hrdým členem Integrovaného záchranného systému České republiky.

Bratři GALLOVÉ


Chodník

Chodník
Propojení dvou ulic pochozími plochami pro pěší.
Chodník
Zámková dlažba místo pěšiny v trávě.
Chodník
Terénní úpravy – příprava ploch…
Chodník
… pro nové chodníky.
Chodník
Stavba obruníků a základů nového schodiště.
Chodník
Hotovo, včetně zábradlí vlastní výroby z nerezových profilů.

Bratři GALLOVÉ


Silnice

Silnice
Betonování nosné podkladové vrstvy, která byla porušena hlubším výkopem.
Silnice
Zhutnění betonového podkladu před finálním asfaltováním.
Silnice
Asfaltování, ruce k dílu nám nikdy nechybí.
Silnice
Opravená vozovka.
Silnice
Kostka ke kostce a po výkopu tu bude zpátky vozovka z kočičích hlav.

Bratři GALLOVÉ


Parkoviště 1

Parkoviště
Vybudování betonového oplocení.
Parkoviště
Příprava zpevněné plochy
Parkoviště
Finální zpevněná plocha.

Bratři GALLOVÉ


Parkoviště 2

Parkoviště
Zbudování zpevněné parkovací plochy – na začátku tu rostly keře, stromy...
Parkoviště
… a místy vykukoval původní panelový povrch.
Parkoviště
Kácení porostů a čištění původních panelů.
Parkoviště
Na místech, kde panely chyběly, se dodělaly zpevněné plochy.
Parkoviště
Parkoviště o ploše šest tisíc metrů čtverečních.

Bratři GALLOVÉ


Propustek

Propustek
Přemostění potoka a jeho ukrytí pod povrch kvůli dočasné objezdové komunikaci.
Propustek
Zemní práce a pokládka geotextilie.
Propustek
Nové podzemní potoční koryto z traverz.
Propustek
Příprava a hutnění podloží.
Propustek
Položení podkladních panelů pro mostní prefabrikáty.
Propustek
Pokládka mostních prefabrikátů. Potok teče pod zemí.

Bratři GALLOVÉ


Odbahnění rybníka

Odbahnění rybníka
Vyčištění dna rybníka, které se naposledy odbahňovalo před sto lety.
Odbahnění rybníka
Práce pro dvě rypadla na dva týdny. Kdysi se vyčistila jen polovina…
Odbahnění rybníka
… protože koně tahající povozy se v bahně utopili.
Odbahnění rybníka
Odvezeny byly tři tisíce kubíků materiálu, tedy asi dvě stě nákladních aut.

Bratři GALLOVÉ


Hráz rybníka

Hráz rybníka
Zpevnění rybniční hráze,…
Hráz rybníka
…kterou na návětrné straně podemílala voda.
Hráz rybníka
Své podloží tak ztrácela nahoře vedoucí panelová cesta.
Hráz rybníka
Hráz vyztužená kameny.