Rodinné stavby

Klientovi z tohoto segmentu splníme prakticky jakékoli přání. Odstraníme starý dům, vykopeme sklepy nebo zajistíme výkopy pro základové pasy, zbudujeme základy nebo položíme základovou desku včetně přípojek IS a postavíme dům nový. Zrekonstruujeme zahradu včetně osázení zeleně a všech terénních úprav, postavíme plot jakékoli konstrukce nebo bazén. Potřebuje-li zakázka těžší techniku, ale na místo není vhodný přístup, nevadí. Bagr si prostě podáme přes plot jeřábem. Bazény budujeme v hotových uzavřených zahradách, aniž bychom poškodili okolní květenu.

Bratři GALLOVÉ


Demolice

Demolice
Tady stával dům.
Demolice
Téměř srovnáno se zemí.
Demolice
Drapák nahradila lopata pro nakládku materiálu.
Demolice
Odvoz suti vlastními nákladními vozy.
Demolice
Stavba ubývá metr za metrem.
Demolice
Práce pro pásové rypadlo – bourání stěn.
Demolice
Demoliční drapák v akci.
Demolice
Demolice domu.

Bratři GALLOVÉ


Základová deska

Základová deska
Položení základové desky pro roubenku na zelené louce.
Základová deska
Stržení travního drnu pro zemní plán.
Základová deska
Výkop základů.
Základová deska
Zbudování inženýrských sítí.
Základová deska
Založení spodní stavby.
Základová deska
Betonáž základové desky spodní stavby.

Bratři GALLOVÉ


Stavba domu

Stavba domu
Ze základové desky roste spodní stavba nové roubenky.
Stavba domu
Dokončení stěn spodní stavby.
Stavba domu
Základová deska pro horní stavbu.
Stavba domu
Zdění střední části domu.
Stavba domu
Příprava na osazení roubení.
Stavba domu
Zdění stěn střední části je hotové.
Stavba domu
Stavba roubené části.
Stavba domu
Dokončeno. Z louky vyrostl plně podsklepený dům.

Bratři GALLOVÉ


Bazén

Bazén
Vybudování bazénu v hotové zahradě – výkopové práce.
Bazén
Chirurgická práce rypadla tak, aby okolní květena neutrpěla.
Bazén
Vykopáno. Několik kubíků zeminy je pryč.
Bazén
Pokládka inženýrských sítí a odvodnění.
Bazén
Osazování bazénu – ruce k dílu nám nechybí.

Bratři GALLOVÉ


Oplocení

Oplocení
Gabionový plot.
Oplocení
Gabionová podezdívka v kombinaci s kovovými plotovými dílci.
Oplocení
Pletivový plot na cihlové podezdívce.
Oplocení
Drátěný plot na betonových dílcích.

Bratři GALLOVÉ


Rekonstrukce zahrady

Rekonstrukce zahrady
Vybudování objektu zděného bazénu ve svažitém terénu.
Rekonstrukce zahrady
Betonářské práce.
Rekonstrukce zahrady
Bazén je hotov, stačí napustit vodu.
Rekonstrukce zahrady
Nové ozelenění svahu včetně textilií proti sesuvu terénu.
Rekonstrukce zahrady
Vybudování veškerých pochozích ploch včetně schodiště k domu.
Rekonstrukce zahrady
Bazénový komplex s veškerým potřebným zázemím.