Průmyslové stavby

Česko je plné brownfieldů – starých nebo už zcela vysloužilých průmyslových areálů. Díky vybavenosti veškerou potřebnou technikou včetně nejtěžších strojů dovedeme jakoukoli takovou stavbu do základů odstranit i zrecyklovat vybouraný materiál pro další stavební využití. Nebo areál na přání investora kompletně zrekonstruujeme včetně výstavby všech potřebných budov, aby mohl sloužit novému účelu.  Zbudujeme vnitroareálové i přístupové komunikace a napojení na silniční tahy. Stavíme rovněž jakékoli inženýrské sítě – vodovodní řady, kanalizace, horkovody, elektrické sítě, veřejné osvětlení, vedení plynu, nebo produktovody včetně výkopů až do hloubky šesti metrů. Poradíme si i s havárií těchto sítí.

Bratři GALLOVÉ


Demolice

Demolice
Demolice průmyslového areálu. Odstraníme jakékoli železobetonové, cihelné, ocelové nebo dřevěné konstrukce.
Demolice
Práce pro kolové rypadlo – zděná budova postupně mizí.
Demolice
Odvoz suti vlastním tahačem se sklápěčkou.
Demolice
Uklizeno. Hala je pryč.
Demolice
Pozůstatky dřevěných budov.
Demolice
Demoliční drapák rozebírá objekt část po části.
Demolice
Recyklace vybouraných hmot drtičem. Vzniká drcený beton - náhrada za kamenivo.
Demolice
A je tu prostor pro novou výstavbu.

Bratři GALLOVÉ


Inženýrské sítě

Inženýrské sítě
Zbudování nového napaječe dálkového tepla - původní terén.
Inženýrské sítě
Terénní práce – příprava pro zahloubení vedení.
Inženýrské sítě
Výkopové práce – stovky kubíků zeminy musí jinam.
Inženýrské sítě
Příprava podkladu pro nové vedení.
Inženýrské sítě
Napaječ pro nový areál bytů, kanceláří a dalších komerčních prostor.
Inženýrské sítě
Se vším všudy. Komplexní dodávka inženýrské sítě.

Bratři GALLOVÉ


Komunikace a parkoviště

Komunikace a parkoviště
Vybudování nové příjezdové komunikace k průmyslovému areálu včetně napojení na vzdálenou hlavní ulici.
Komunikace a parkoviště
Kam jezdí auta, tam nesmí chybět parkovací místa.
Komunikace a parkoviště
Místo pro novou vrátnici.
Komunikace a parkoviště
Vstupní objekt s veškerým vybavením.
Komunikace a parkoviště
Interiér vstupního objektu.

Bratři GALLOVÉ


Komunikace a parkoviště 2

Komunikace a parkoviště
Rozšíření parkovací plochy.
Komunikace a parkoviště
Snižování terénu na úroveň stávající plochy.
Komunikace a parkoviště
Bagrování podloží pro zpevněný podklad.
Komunikace a parkoviště
Základní zemní práce jsou hotovy.
Komunikace a parkoviště
Navážka podkladového materiálu vlastním tahačem se sklápěčem.
Komunikace a parkoviště
Rozhrnování podkladového materiálu.
Komunikace a parkoviště
Připraveno pro finální povrch. Parkoviště se může rozrůst o stovky metrů čtverečních.

Bratři GALLOVÉ


Rekonstrukce areálu

Rekonstrukce areálu
Modernizace někdejší parkovací haly pro letadla.
Rekonstrukce areálu
Odbourávání původních stěn a vytváření prostoru pro nové technologie.
Rekonstrukce areálu
Asistence kolového jeřábu.
Rekonstrukce areálu
Zdění nových příček.
Rekonstrukce areálu
Betonování věnce pro položení nové střechy.
Rekonstrukce areálu
Betonáže nových podlah.
Rekonstrukce areálu
Dozdění vnitřních příček a příprava na dřevěnou vazbu.
Rekonstrukce areálu
Záklop nové střěchy. Sem už zatékat nebude.

Bratři GALLOVÉ


Rekonstrukce areálu 2

Rekonstrukce areálu
Rekonstrukce podzemních nádrží paliv. Skrývka vrstvy, která tanky o objemu pět tisíc kubíků zakrývala.
Rekonstrukce areálu
Po nových hydroizolacích a betonáži přišla na řadu krycí geotextilie.
Rekonstrukce areálu
Přetřízení vykopané zeminy.
Rekonstrukce areálu
Návrat přetřízené zeminy na stropy tanků.
Rekonstrukce areálu
Výkopové práce pro dovodnění.
Rekonstrukce areálu
Areál sedmi nádrží pro miliony litrů paliva v novém hávu.