Komunální práce

Jsme vybaveni i pro nejrůznější komunální práce, jako je úklid komunikací pro vozidla i pěší, čištění tunelů, údržba zeleně včetně kácení dřevin a také odstraňování následků po povodních. Máme potřebnou techniku, ale i ruce, které se chopí koštěte, hrábí nebo lopaty. Sami býváme překvapeni, kolik asfaltu v Česku pokrývá tlející listí, zemina a prach. Leckde se z jednoho jízdního pruhu rázem stanou dva, stačí jen silnici vyčistit.

Bratři GALLOVÉ


Čištění komunikace

Čištění komunikace
Chodníkový čistič uklidí i slinici.
Čištění komunikace
Tam, kde vedl jeden jízdní pruh…
Čištění komunikace
… byly najednou dva.
Čištění komunikace
Silnice pod nánosy listí…
Čištění komunikace
… a po vyčištění.
Čištění komunikace
Dočišťování stěn tunelu mobilní wapkou s dieselovým pohonem a tisícilitrovou nádrží.

Bratři GALLOVÉ


Úklid chodníku

Úklid chodníku
Chodníkový čistič v plné práci.
Úklid chodníku
Tam, kde bylo listí…
Úklid chodníku
… se objevil chodník.
Úklid chodníku
Chtělo by se říci kompost…
Úklid chodníku
… ale on ukrývá chodník.
Úklid chodníku
Když bylo potřeba vzít to rukou…
Úklid chodníku
… udělali jsme to.

Bratři GALLOVÉ


Čištění příkopů

Čištění příkopů
Tady voda odtéká těžko.
Čištění příkopů
Teď už to půjde.
Čištění příkopů
Místo vzrostlé zeleně…
Čištění příkopů
… odvodňovací strouha.