Výběh koní Převalského – Dívčí hrady, stavba vyhlídek a objektů zázemí Praha 5

Vybudování nového chovatelského zázemí pro ZOO hl. m. Prahy včetně ohrazených dvorků pro krmení koní se zpevněnou plochou. Výběh po koně Převalského na Dívčích hradech zahrnoval ohradník pro celý výběh v délce 4 km a výstavbu tří masivních vyhlídek s výhledem na okolí. Nainstalován nový kamerový systém, byly zřízeny nové elektro přípojky, příjezdové komunikace a upraveny stávající remízky.