Rekonstrukce Návesního rybníka v obci Nová Ves pod Pleší

Rekonstrukce rybníka v centru obce, odtěžení sedimentu a porostu, oprava přelivu a požeráku, sanace stávajících opěrných zdí, úprava břehů, utěsnění dna, oprava návodní zdi, nové zábradlí ze žulových sloupků, úprava vtoku stávajících dešťových kanalizací zaústěných do rybníka.