Modernizace hangáru LOM PRAHA s.p. Praha 9

Rekonstrukce západní části hangáru a vybudování nového zázemí v 2NP s novým přístupovým schodištěm, rekonstrukce přístavků, oprava interiérové plochy střechy, povrchové úpravy ocelových konstrukcí včetně aplikace protipožárního nátěru, výměna oken i dveří, včetně zřízení nových rozvodů (elektro, ZTI, vytápění, chlazení, stlačený vzduch, VZT, plyn), dodání technologických komponentů, sanitární techniky a vybudování kotelny včetně přípojek (kanalizace a vodovodu).