Lávka pro pěší a cyklisty v lokalitě Zelená Malovanka, Praha 6

Výstavba ocelové konstrukce lávky pro pěší a cyklisty na stávajícím mostním objektu a propojení se sousední lávkou, nové schodiště, rozšíření chodníku, úpravy mostních uzávěrů, pokládka obrubníků i nových skladeb komunikací, obnova dopravního značení.